Dziennik Ustaw Nr 243 z 15.11.2004 r.

poz. 2441

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach.

Status aktu prawnego: obowiązujący