Dziennik Ustaw Nr 241 z 27.12.2007 r.

poz. 1765

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

Data wejścia w życie: 11.01.2008 r.