Dziennik Ustaw Nr 238 z 31.12.2002 r.

Poz: 2021
USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Data wejścia w życie: 01.01.2003 r.