Dziennik Ustaw Nr 238 z 04.11.2004 r.

poz. 2395

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi.

Data wejścia w życie: 19.11.2004 r.