Dziennik Ustaw Nr 237 z 16.12.2010 r.

poz. 1576

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

Data wejścia w życie: 31.12.2010 r.