Dziennik Ustaw Nr 237 z 06.12.2005 r.

poz. 2009

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

Data wejścia w życie: 06.01.2006 r.

Uwagi:
odesłanie do przepisów Unii Europejskiej