Dziennik Ustaw Nr 236 z 15.11.2011 r.

poz. 1401

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

Data wejścia w życie: 09.12.2011 r.