Dziennik Ustaw Nr 232 z 31.12.2003 r.

poz. 2249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

Data wejścia w życie: 01.01.2004 r.