Dziennik Ustaw Nr 232 z 31.12.2003 r.

poz. 2333

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Data wejścia w życie: 01.01.2004 r.