Dziennik Ustaw Nr 227 z 24.10.2011 r.

poz. 1367

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Data wejścia w życie: 19.09.2011 r.