Dziennik Ustaw Nr 223 z 14.10.2004 r.

poz. 2261

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

Data wejścia w życie: 29.10.2004 r.