Dziennik Ustaw Nr 223 z 14.10.2004 r.

poz. 2264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

Data wejścia w życie: 29.10.2004 r.