Dziennik Ustaw Nr 222 z 18.10.2011 r.

poz. 1321

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 18.08.2011 r.