Dziennik Ustaw Nr 216 z 17.12.2002 r.

Poz: 1825
USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy

Data wejścia w życie: 17.01.2003 r.