Dziennik Ustaw Nr 211 z 28.09.2004 r.

poz. 2148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Data wejścia w życie: 01.10.2004 r.