Dziennik Ustaw Nr 211 z 28.09.2004 r.

poz. 2147

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Data wejścia w życie: 01.10.2004 r.