Dziennik Ustaw Nr 210 z 11.12.2009 r.

poz. 1626

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

Data wejścia w życie: 13.12.2009 r.