Dziennik Ustaw Nr 209 z 28.11.2008 r.

poz. 1320

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 01.12.2008 r.

Uwagi:
wykaz art. wchodzących w życie 1 stycznia 2009 r. patrz: art. 15
odesłanie do przepisów UE: rozp. Komisji (EWG) nr 2454/93, rozp. Rady (EWG) nr 2913/92, rozp. Rady (WE) nr 1798/2003