Dziennik Ustaw Nr 205 z 15.11.2006 r.

poz. 1512

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Data wejścia w życie: 23.11.2006 r.