Dziennik Ustaw Nr 205 z 15.11.2006 r.

poz. 1513

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów.

Data wejścia w życie: 23.11.2006 r.