Dziennik Ustaw Nr 205 z 06.11.2007 r.

poz. 1484

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Data wejścia w życie: 01.01.2008 r.