Dziennik Ustaw Nr 201 z 14.10.2005 r.

poz. 1666

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Data wejścia w życie: 29.10.2005 r.