Dziennik Ustaw Nr 199 z 28.11.2002 r.

Poz: 1671
USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Data wejścia w życie: 01.01.2003 r.