Dziennik Ustaw Nr 193 z 22.11.2002 r.

Poz: 1617
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych

Data wejścia w życie: 07.12.2002 r.