Dziennik Ustaw Nr 192 z 19.10.2007 r.

poz. 1393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 20.10.2007 r.