Dziennik Ustaw Nr 192 z 14.11.2003 r.

poz. 1878

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Data wejścia w życie: 01.01.2004 r.