Dziennik Ustaw Nr 189 z 19.10.2006 r.

poz. 1398

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Data wejścia w życie: 03.11.2006 r.