Dziennik Ustaw Nr 188 z 12.09.2011 r.

poz. 1121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Data wejścia w życie: 27.09.2011 r.