Dziennik Ustaw Nr 186 z 11.10.2007 r.

poz. 1322

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Status aktu prawnego: obowiązujący