Dziennik Ustaw Nr 180 z 20.09.2005 r.

poz. 1494

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

Data wejścia w życie: 05.10.2005 r.