Dziennik Ustaw Nr 180 z 20.09.2005 r.

poz. 1497

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 21.10.2005 r.