Dziennik Ustaw Nr 179 z 19.09.2005 r.

poz. 1486

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 04.10.2005 r.