Dziennik Ustaw Nr 176 z 25.09.2007 r.

poz. 1236

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Data wejścia w życie: 10.10.2007 r.