Dziennik Ustaw Nr 176 z 25.09.2007 r.

poz. 1238

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Data wejścia w życie: 10.10.2007 r.

Uwagi:
art. 11 pkt 2 lit. b i c wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.;
odesłanie do przepisów UE