Dziennik Ustaw Nr 173 z 06.08.2004 r.

poz. 1808

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Data wejścia w życie: 21.08.2004 r.