Dziennik Ustaw Nr 170 z 12.10.2002 r.

Poz: 1393
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 12 października 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Data wejścia w życie: 27.10.2002 r.