Dziennik Ustaw Nr 169 z 30.07.2004 r.

poz. 1773

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 14.08.2004 r.