Dziennik Ustaw Nr 164 z 14.09.2006 r.

poz. 1161

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi.

Data wejścia w życie: 29.09.2006 r.