Dziennik Ustaw Nr 162 z 25.08.2005 r.

poz. 1360

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów.

Data wejścia w życie: 25.09.2005 r.

Uwagi:
niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektyw Wspólnot Europejskich