Dziennik Ustaw Nr 161 z 16.09.2003 r.

poz. 1564

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Data wejścia w życie: 17.10.2003 r.