Dziennik Ustaw Nr 156 z 29.07.2011 r.

poz. 932

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Data wejścia w życie: 13.08.2011 r.