Dziennik Ustaw Nr 155 z 21.09.2009 r.

poz. 1232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Data wejścia w życie: 22.09.2009 r.