Dziennik Ustaw Nr 155 z 21.09.2009 r.

poz. 1233

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

Data wejścia w życie: 22.09.2009 r.