Dziennik Ustaw Nr 155 z 17.08.2005 r.

poz. 1302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

Data wejścia w życie: 22.08.2005 r.