Dziennik Ustaw Nr 155 z 17.08.2005 r.

poz. 1303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Data wejścia w życie: 22.08.2005 r.