Dziennik Ustaw Nr 152 z 20.08.2010 r.

poz. 1018

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 04.09.2009 r.

Uwagi:
art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.