Dziennik Ustaw Nr 151 z 10.08.2005 r.

poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

Data wejścia w życie: 25.08.2005 r.