Dziennik Ustaw Nr 149 z 28.08.2003 r.

poz. 1451

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Data wejścia w życie: 12.09.2003 r.