Dziennik Ustaw Nr 143 z 02.08.2005 r.

poz. 1204

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 17.08.2005 r.