Dziennik Ustaw Nr 143 z 02.08.2005 r.

poz. 1206

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Data wejścia w życie: 03.11.2005 r.